Değerlerimiz
22 Eylül 2022


*Hasta odaklılık, 
*Dürüstlük
*İnovasyon
*Tarafsızlık  
* Etik anlayış
*
Güvenilirlik
*Hakaniyet     
*Eşitlik
*Sürekli gelişme 
*Kalite
*Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
*Hasta çalışan güvenliği,
*Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
*Takım çalışması,
*Bütüncül yaklaşım,
*Şeffaflık, hakkaniyet.